Circle of Life

Värdegrunden i mitt företag är: Trygghet, respekt,  fokus på möjligheter och lösningar. 

Namnet Circle of Life är hämtat från ursprungsbefolkningen i Nord- och Sydamerika och deras sätt att se på världen. Liknande livsfilosofi finns hos andra ursprungsbefolkningar. Med det tankesättet är världen ett evigt kretslopp, ett 'Medicinhjul', där allt har sin givna plats, tid och rytm. Precis som månen följer sina faser, har också naturen sin livscykel, med alla årstider. Allt i Universum har sin egen rytm, så även människan.

Enligt den filosofin så följer våra liv Medicinhjulet, Livets Hjul - Circle of Life, där allt har sin början och sitt slut i en evig kretsgång. För livet är i ständig förändring och utveckling och vi är  alla en del av Livshjulet och livets egen rytm.

Jag inspireras av det sättet att förhålla sig till livet och världen. Ju mer vi följer vår egen naturliga livsprocess,  lär oss att hantera våra liv, med allt vad det innebär av förändringar och lär oss att stå i vår egen kraft, desto bättre mår vi. Vi kan inte ha kontroll på precis allt.  Livet går inte att planera i minsta detalj. Livet händer och vi behöver förhålla oss till det och hitta sätt att hantera livet på. Det är bättre att följa med flödet i 'Medicinhjulet' än att streta emot. För vi kommer inte undan utvecklingen som sker, varken vi vill ha den eller inte.

 

Vårt liv har sin egen naturliga rytm, precis som solen och månen har sina egna cykler på himlavalvet.
Livets Hjul, som jag ser det. Alla delar har sin givna plats och behöver vara i balans, för att vi ska må bra. En enorm potential som går att utveckla under hela livet.