Vad är personlig utveckling?

För mig är personlig utveckling en vilja att lära sig om sig själv, på ett medvetet sätt. Att söka, om man så vill. Ett sätt att försöka hitta svaren på olika livsfrågor. Det kan handla om religion eller andlighet om man så vill, frågor runt tillhörighet, frågor om vem man egentligen är och varför. Ett sätt att växa, medvetet, som människa. Det finns olika metoder att bli medveten om vem man är och varför man blivit den man är och vad man egentligen vill med sitt liv. Personlig coachning är en metod och ETT sätt att upptäcka sig själv.

Det är aldrig försent att förändra tankemönster och mentala blockeringar som hindrar oss från att utvecklas som individer.  Att acceptera sig själv precis som man är, är en bra start. Där kan coaching hjälpa dig att sortera och att fokusera på det som stärker dig.

Jag är säker på att du själv har egna tolkningar och en egen bild av vad personlig utveckling är. Det här är min tolkning. 

Coaching är ETT verktyg som man kan använda för sin personliga utveckling. För att stärka sin självkänsla, sitt självförtroende,  sin självkärlek, hitta nya möjligheter och få en ny reviderad bild av sig själv och sitt liv. Coaching är ETT sätt att hitta tillbaka till sig själv och till livsglädjen, som är det viktigaste i all personlig utveckling, som jag ser det. 


 

Skala bort allt du inte behöver i livet. Det kan handla om vanor och ovanor, eller egentligen vad som helst, som inte gagnar din utveckling.
Genom att ta ansvar så tar vi kommandot över vårt liv. Det finns inga genvägar. Det är 100% ansvar som gäller, om vi verkligen vill förändra våra liv till det bättre.