Jag håller på att avveckla coachingen och tar därför inte emot klienter för närvarande
--------------------------------------------------------------------------------------
Vad är coaching och hur kan coaching användas?


Som coach hjälper jag dig att hitta dina egna strategier för att hantera stress, strategier att förbättra dina prestationer på jobbet, eller att hitta strategier för att genomföra personliga förändringar, för att nämna några exempel. Egentligen handlar det om hjälp till självhjälp.

Mina coachingsamtal har KBT-inriktning. Det är alltså en kognitiv beteendeterapeutisk coaching. KBT-coaching fokuserar på samspelet mellan individen och dennes omgivning, HÄR och NU. Det innebär också att fokus ligger på problemlösning snarare än på direkta orsaker. 

Med det sagt, så vill jag understryka att det är viktigt att förstå att vårt beteende och hur vi hanterar olika situationer i livet, hänger ihop med våra tankar (kognitioner) och vårt 'bagage', vår 'ryggsäck, det som är vårt förflutna. Men fokus i coachingen är på NUET och hur du ska kunna förändra det som du har runt dig just NU. Allt du någonsin varit med om, alla dina val och allt du någonsin tänkt, har format ditt liv, som det ser ut just NU.

Du kan inte ändra på det som varit. Men du kan lära dig/träna dig i att tänka i nya banor, runt det som hänt, ditt 'bagage'. Så att fokus hamnar på nuet och det som du har runt dig just nu. Tanken med coaching är att hitta strategier så att du mår bättre i det som är JUST NU.


Coaching är ett samarbete. Som coach är jag den som ställer frågorna. Men det är alltid DU, som alltid har svaren. I ett nära samarbete hjälps vi åt för att finna hållbara lösningar med hjälp av realistiska delmål och mål för dig inom livets olika områden.

Tanken med coaching är att hjälpa dig i livet. På ett sätt som terapi, fast ändå inte.

Proffiesionell terapi är att rekommendera för dig som lider av en djupare problematik. Om du behöver hjälp att bearbeta något traumatiskt som har hänt, och  bearbeta det förflutna innan du kan gå vidare. Då kan det vara en psykolog/samtalsterapeut, snarare än en coach, som kan hjälpa dig vidare. 

Coachingen ger dig inga färdiga svar, utan hjälper Dig snarare att hitta i Din egen bank av erfarenheter, visdom, déer och kunskaper. Kanske hjälper det också Dig att hitta tillbaka till det som väcker Din livsglädje och till det som ger Dig inspiration.
 

Vad vore livet utan drömmar?
Man kan aldrig förändra någonting om man inte är villig att göra jobbet som krävs. Coachen är ett stöd på vägen, men DU gör jobbet. En spännande och lärorik resa att göra, i nära samarbete med mig som coach.
I Livets Hjul, The Circle of Life är vi alla lika mycket värda. Men inte sällan har självkänslan fått sig en törn på vägen. Det kan vara svårt att hitta balansen i livet. Kanske har du problem med att sätta gränser och ställer för höga krav på dig själv? Tillsammans kan vi hitta dina egna strategier för att skapa ett balanserat liv.