GUDINNE retreat

Känner du att det är dags att återfinna din inre Gudinna, se ditt eget värde och väcka det gudomligt feminina inom dig?

Världen över samlas nu kvinnor för att hitta inspiration och bli stärkta av en trygg, nära kvinnogemenskap. Det är hög tid. Människor har sedan urminnes tider samlats och delat sina tankar i en cirkel. 

Jag är shamansk naturprästinna och planerar att hålla helg retreat under 2023, med lite varierande teman. Helgerna följer lite löst shamansk tradition. Du kommer att få göra en helande resa in i dig själv, där du får möjlighet att väva en ny livsväv, tillsammans med likasinnande medsystrar. Vi växer och inspireras tillsammans, i en trygg kvinnocirkel. 

Vi kommer också att vara ute en del, om vädret tillåter och känna samhörigheten med Moder Jord, ute i naturen. Kanske besöker vi även någon kraftplats.

Vi kommer att ha sharings, läkande samtal, trumresor, meditationer, ceremonier och vi kommer att skapa på olika sätt. Men det kommer att finnas både tid och möjlighet att andas i sin egen takt och bara vara. I cirkeln delar vi med oss av vårt liv på ett djupare sätt, i en trygg gemenskap med respekt och integritet.

Det är självklart tystnadsplikt utanför cirkeln. Det vi talar om i cirkeln stannar där.

När vi återknyter kontakten med vårt inre, så kommer vi också känna en större samhörighet med Moder Jord, naturen och alla levande varelser. Vi får kontakt med Livet och det som är vårt sanna jag.

Träffarna har fokus på att hitta Gudinnan/din inre kraft, inom dig. Så du kan vandra i skönhet och stå i din egen kraft. Det vill säga, vandra din livsväg i balans och med en tilltro till att livet vill dig väl och att du är den som leder ditt liv.

Hör av dig om du känner dig inspirerad/intresserad och vill ha lite mer information.

Du behöver inte ha någon förkunskap om det shamanska. Men det är bra om du har någon vana vid att meditera.

Mobil: 070-273 1087
Mail: coaching.utveckling@gmail.com
 

När vi återknyter kontakten med vårt inre, så känner vi också större samhörighet med Moder Jord, med naturen och alla levande väsen. Vi får kontakt med Livet och det som är vårt sanna jag.

Bild: Ania Munay, Gaia Life kursgård